Arbetsmöte den 13 december 2006

Arbetsmötet är ett led i Kollegiets arbete att skapa dialog med dem som praktiskt berörs av koden.