8th European Corporate Governance Conference

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU genomförde Kollegiet, i samarbete med European Corporate Governance Institute (ECGI), den 2-3 december 2009 i Stockholm en internationell konferens om aktuella frågor inom europeisk bolagsstyrning under rubriken Beyond the Crisis – New Challenges for Corporate Governance.

Konferensen genomfördes med stöd av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samt ett antal ledande svenska företag och organisationer som partners.

Arrangemanget ingår i en serie av konferenser om bolagsstyrning inom Unionen som har genomförts av flertalet länder som under de senaste fem åren innehaft ordförandeskapet i EU. Målgrupper är ägare, styrelseledamöter och företagsledare i främst börsnoterade bolag, företrädare för offentlig och privat reglering inom området på nationell och EU-nivå samt aktörer inom den internationella kapitalmarknaden, akademisk forskning, rådgivande företag och organisationer och andra som på olika sätt berörs av eller verkar inom området bolagsstyrning.

Totalt ca 450 deltagare var registrerade till konferensen, varav ca 2/3 utländska, huvudsakligen från övriga medlemsländer i EU men också från andra delar av världen.

Konferensen inleddes på kvällen den 2 december med en välkomstmottagning på Operaterassen, arrangerad i samarbete med The Karl-Adam Bonnier Foundation.

Under det övergripande temat Beyond the Crisis – New Challenges for Corporate Governance behandlade konferensen tre frågeområden (konferensprogram inkl. presentationer av talare).

Sammanhållande som konferencier för hela konferensen var Mats Isaksson, Head of Corporate Affairs, OECD.

 

Dokumentation

  1. Welcome address
  2. Session 1, The Future of Corporate Governance Regulation in the EU
  3. Session 2, Remuneration – A Case for Regulation?
  4. Session 3, Government in Corporate Governance