Kollegiets högnivåkonferens den 1 februari 2007

Riktad till styrelseordföranden i bolag som omfattas av koden, företrädare för privat och institutionellt ägande på börsen samt andra ledande aktörer på den svenska kapitalmarknaden.