Uppdaterad statistik könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-12-31

Här presenteras underlag för statistik för könsfördelningen i börsbolagens styrelser per den 31 december 2015.