Gällande kod för svensk bolagsstyrning

Gällande kod utgörs av den reviderade versionen av Svensk kod för bolagsstyrning (1 december 2016) samt de Anvisningar till denna som Kollegiet kan komma att utge.

För närvarande finns inga anvisningar utgivna till den nu gällande koden.