Arne Karlsson

Arne Karlsson

Född: 1958   Invald: 2014
Civ. ek.
Styrelseledamot A.P. Möller-Maersk

Yrkeserfarenhet

  • 1999-2012 - VD Ratos
  • 1993-1998 - Chefsanalytiker och affärsområdeschef, Atle
  • 1988-1993 - VD Hartwig Invest
  • 1992-1998 - flertal befattningar inom Aktiv Placering (SEB)


Styrelsuppdrag i börsnoterade bolag

  • Styrelseledamot i A.P. Möller-Maersk


Övriga väsentliga uppdrag

  • Styrelseordförande i  Ecolean, Einar Mattsson, SNS Förtroenderåd och World's Children's Prize Foundation
  • Ledamot i Aktiemarknadsnämnden
  • Styrelseordförande i ROL AB
  • Ledamot i Girovent Holding AB