Årsrapport 2009

I årets rapport redovisas bland annat hur de ca 250 tillkommande kodbolagen har tillämpat den reviderade koden.  

I årets rapport redovisas bland annat hur de ca 250 tillkommande kodbolagen har tillämpat den reviderade koden.
Kollegiet avger varje år en årsrapport, där Kollegiet redovisar sitt arbete under det gångna året och hur koden tillämpats av bolagen samt diskuterar aktuella frågor avseende koden och svensk bolagsstyrning.

Särskilt intressant i årets rapport är redovisningen av hur de ca 250 tillkommande kodbolagen har tillämpat det reviderade koden.

Relaterade dokument