Rapport om nordisk corporate governance

I juni 2007 tillsattes en gemensam arbetsgrupp för de kodförvaltande organen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med uppgift att analysera likheter och skillnader mellan de olika ländernas bolagsstyrning och att utvärdera möjligheten till ökad samordning av självregleringen inom området.

En gemensam arbetsgrupp för de fem nordiska länderna har utarbetat en översiktlig beskrivning av "den nordiska modellen" för bolagsstyrning.

Som ett första steg har gruppen utarbetat en översiktlig beskrivning av bolagsstyrningen i de fem länderna.

Syftet är dels att för en internationell publik beskriva de gemensamma huvuddragen i den nordiska modellen för bolagsstyrning, dels att skapa en grund för fortsatt diskussion av möjligheterna till ökad samordning av ländernas självreglering inom området.

Rapporten är skriven på engelska och publiceras endast i PDF-format english-flag.png
För den som vill framställa skriften i fysisk form finns även en tryckversion för utskrift på dubbelsidigt papper.