2018

  • Kollegiet har presenterat Årsrapport 2018, se bifogat dokument. Tryckta exemplar av rapporten kan beställas via beställningslänken

  • Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2018. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att ...

  • Karin Apelman, Louise Lindh och Gun Nilsson nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning Karin Apelman, Louise Lindh och Gun Nilsson har utsetts till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Kollegiet utvec...

  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeover-regler. Huvudpunkterna i de nya reglerna: Nya procedurregler vid fördjupad myndighetsprövning – budgivaren åläggs att så snart som möjl...