Ingrid Bonde

Vattenfall Ingrid Bonde

Född: 1959   Invald: 2017
Civ. ek.
Styrelseordförande i Hoist Finance AB (publ)


Yrkeserfarenhet

  • Finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall
  • Vd och koncernchef för AMF
  • Generaldirektör på Finansinspektionen
  • Överdirektör och ställföreträdande Riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret
  • Finanschef på SAS Group


Styrelseuppdrag i börsnoterade bolag

  • Styrelseordförande i Hoist Finance AB (publ)


Övriga väsentliga uppdrag

  • Styrelseledamot i Loomis AB
  • Medlem i SNS förtroenderåd
  • Ledamot i IVA