Takeoverregler

 

Under denna flik presenteras Kollegiets takeoverregler, dels för reglerade marknader, dels för vissa handelsplattformar.

Näringslivets Börskommitté lades ned under 2010, varvid Kollegiet övertog NBKs arbetsuppgifter, inklusive takeoverreglerna, se http://www.naringslivetsborskommitte.se