Takeoverregler för reglerade marknader

Här presenteras Kollegiets förslag till takeoverregler för reglerade marknader.

Enligt 13 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen. Reglerna ska uppfylla de krav som ställs i Takeoverdirektivet (2004/25/EG) och i övrigt vara ändamålsenliga.

  • Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade takeoverregler 2017

    Kollegiet överlämnade den 18 september 2017 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 november 2017. Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2015 års regler.

  • Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade-takeoverregler-2015

    Kollegiet överlämnade den 5 december 2014 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2015. Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2014 års regler.

  • Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade-takeoverregler 2014

    Kollegiet överlämnade den 5 maj 2014 sitt förslag till reviderade takeoverregler, med kompletterande relger för fusioner och fusionsliknande förfaranden, till börserna NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De nya reglerna beräknas träda i kraft den 1juli 2014. Förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2012 års regler.