Reviderade-takeoverregler 2014

Kollegiet överlämnade den 5 maj 2014 sitt förslag till reviderade takeoverregler, med kompletterande relger för fusioner och fusionsliknande förfaranden, till börserna NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De nya reglerna beräknas träda i kraft den 1juli 2014.

Förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2012 års regler.