Reviderade takeoverregler 2015

Kollegiet överlämnade den 5 december 2014 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2015.

Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2014 års regler.