Reviderade takeoverregler 2017

Kollegiet överlämnade den 18 september 2017 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 november 2017.

Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2015 års regler.