Reviderade takeoverregler 2018

Kollegiet överlämnade den 23 februari 2018 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 april 2018.

Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2017 års regler.