Kollegiets takeoverregler för vissa handelsplattformar 2012

Kollegiet presenterar reviderade takeoverregler för handelsplattformarna NASDAQ OMX First North, Nordic MTF och AktieTorget. De reviderade reglerna ersätter de nuvarande reglerna per den 1 juli 2012.

Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2010 års regler.