Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar 2017

Kollegiet presenterade den 18 september 2017 förslag till reviderade takeoverregler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. De reviderade reglerna träder i kraft den 1 november 2017.

Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2015 års regler.