Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar 2018

Kollegiet presenterade den 23 februari 2018 förslag till reviderade takeoverregler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 april 2018.

Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2017 års regler.