Avdelare

Gällande kod

Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige. Reglerade marknader är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated.

 Gällande bolagsstyrningskod som trädde i kraft den 1 januari 2024 

Gällande kod utgörs av den reviderade versionen av Svensk kod för bolagsstyrning (den 1 januari 2024).