Avdelare

Kollegiets ledamöter

carlhenric_svanberg_440x310.jpg

Carl-Henric Svanberg, ordförande

Invald: 2023
Född: 1952
Utbildning: Civilekonom och civilingenjör
Urval av uppdrag: Ordförande för AB Volvo och styrelseledamot i Melker Schörling
Urval av tidigare uppdrag: Koncernchef och VD för Ericsson och styrelseordförande för BP

hakan_broman_440x310.jpg

Håkan Broman, vice ordförande

Invald: 2019
Född: 1962
Utbildning: Jur kand och fil kand
Urval av uppdrag: VD för Styrelseakademin och styrelseledamot i FM Mattsson AB

karin_apelman_440x310.jpg

Karin Apelman, ledamot

Invald: 2018
Född: 1961
Utbildning: Civilekonom
Urval av uppdrag: Generalsekreterare, FAR

tomas_floden_440x310.jpg

Tomas Flodén, ledamot

Invald: 2023
Född: 1973
Utbildning: Civilekonom och auktoriserad finansanalytiker
Urval av uppdrag: Kapitalförvaltningschef på AMF och VD för AMF Fonder

AndreasGustafsson440x310.jpg

Andreas Gustafsson, ledamot

Invald: Adjungerad sedan 2013 och ledamot sedan 2024
Född: 1974
Utbildning: Juridik och företagsekonomi, Uppsala Universitet
Urval av uppdrag: Senior Advisor Nasdaq and Member of CityUK International Regulatory Strategy Group
Urval av tidigare uppdrag: Chefsjurist Europa Nasdaq och ordförande Nasdaq Stockholm AB

mats_isaksson_440x310.jpg

Mats Isaksson, ledamot

Invald: 2021
Född: 1958
Utbildning: Ekonomie licentiat
Urval av uppdrag: Advisory Board Member, Millstein Center vid Columbia University (NY), och Senior Visiting Scholar vid SCCL
Urval av tidigare uppdrag: Chef för OECD:s avdelning för corporate governance och corporate finance

louise_lindh_440x310.jpg

Louise Lindh, ledamot

Invald: 2018
Född: 1979
Utbildning: Civilekonom
Urval av uppdrag: Styrelseordförande, Fastighets AB L E Lundberg

Foto: Ulla-Carin Ekblom
NinaMacpherson_440x310.jpg

Nina MacPherson, ledamot

Invald: 2024
Född: 1958
Utbildning: Jur kand
Urval av uppdrag: Traton SE, Scania AB, Scandinavian Enviro Systems AB, Netel Holding AB och Ecocide Law Alliance (ordförande)
Urval av tidigare befattningar: Chefsjurist Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Styrelseledamot Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, Styrelseledamot Aktiemarknadsbolagens förening, Styrelseledamot Institutet mot Mutor, Advokat Rydin & Carlsten Advokatbyrå, bolagsjurist Salénrederierna

marianne_nilsson_440x310.jpg

Marianne Nilsson, ledamot

Invald: 2016
Född: 1962
Utbildning: Civilekonom
Urval av uppdrag: Senior Director Corporate Governance, Swedbank Robur

Foto: Swedbank Robour
bjorn_kristiansson_440x310.jpg

Björn Kristiansson, verkställande ledamot och ansvarig för Kollegiets sekretariat

Invald: 2011
Född: 1967
Urval av uppdrag: Advokat, partner Kanter Advokatbyrå KB