Avdelare

Kollegiets huvudmän

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som är en ideell förening och ett samlingsorgan för näringslivets självreglering inom området. Föreningen bildades av ett antal näringslivsorganisationer för att skapa en samlad struktur för näringslivets självreglering. 

Övriga sakorgan är 

Medlemmar och huvudmän i och finansiärer av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är:

På Föreningen för god på värdepappersmarknadens årsmöte utses ledamöter i föreningens styrelse, som i sin tur utser ledamöterna i föreningens olika sakorgan.

Organisation_12-2023.png