Avdelare

19-06-25

Årligt bolagsstyrnings-seminarium återupptas i september 2019

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att återuppta traditionen med årliga bolagsstyrningssemiarier om aktuella ämnen inom bolagsstyrningsområdet. Det första seminariet äger rum i Stockholm den 17 september 2019 kl. 13.30 – 17.00, där bl.a. ett antal utländska investerare kommer att ge sin syn på svensk bolagsstyrning.

Vidare är den förestående implementeringen av aktieägarrättighetsdirektivet i svensk rätt högaktuell och medför större ändringar av lagar andra regler, inklusive bolagsstyrningskoden. Seminariet kommer också att belysa aktuella frågor på självregleringens område.

Vi återkommer med inbjudan samt ett mer detaljerat program för seminariet.