Avdelare

08-06-21

Årsrapport 2008

I Årsrapport 2008 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2007–2008, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2007 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.