Avdelare

14-06-22

Årsrapport 2014

I Årsrapport 2014 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2013–2014, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2013 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.