Avdelare

15-06-19

Årsrapport 2015

I Årsrapport 2015 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2014–2015, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2014 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.