Avdelare

16-06-19

Årsrapport 2016

I Årsrapport 2016 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2015–2016, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2015 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.