Avdelare

17-06-20

Årsrapport 2017

I Årsrapport 2017 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2016–2017, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2017 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.