Avdelare

18-06-18

Årsrapport 2018

I Årsrapport 2018 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2017–2018, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2017 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.