Avdelare

19-06-20

Årsrapport 2019

I Årsrapport 2020 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2018–2019, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2018 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.