Avdelare

20-06-20

Årsrapport 2020

I Årsrapport 2020 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2019–2020, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2019 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.