Avdelare

21-06-24

Årsrapport 2021

I Årsrapport 2021 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2020–2021, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2020 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.