Avdelare

22-06-23

Årsrapport 2022

I Årsrapport 2022 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2021–2022, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2021 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.