Avdelare

09-11-02

8th European Corporate Governance Conference

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU genomförde Kollegiet, i samarbete med European Corporate Governance Institute (ECGI), en internationell konferens om aktuella frågor inom europeisk bolagsstyrning under rubriken Beyond the Crisis – New Challenges for Corporate Governance.

Arrangemanget ingår i en serie av konferenser om bolagsstyrning inom Unionen som har genomförts av flertalet länder som under de senaste fem åren innehaft ordförandeskapet i EU.

Totalt ca 450 deltagare var registrerade till konferensen, varav ca 2/3 utländska, huvudsakligen från övriga medlemsländer i EU men också från andra delar av världen.