Avdelare

13-10-21 Pressmeddelande

Bättre informationsgivning och synpunkter på Koden

Börsbolagen har fått brev från Kollegiet för svensk bolagsstyrning om hur de tillämpar Koden. Bakgrunden är Kollegiets undersökning under våren som visar på försämrad informationsgivning i bolagsstyrningsfrågor. Efter rundabordssamtal med ett 40-tal användare konstaterar Kollegiet att Koden i stort sett fungerar bra. Kollegiet efterlyser ytterligare synpunkter på Koden inför en kommande genomgång.