Avdelare

12-11-22

EU hotar svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning skriver på Di-debatt att EU-kommissionen har inlett en regleringsoffensiv mot hur börsnoterade företag styrs. De aviserade reglerna riskerar att försvaga de noterade företagens konkurrenskraft och luckra upp äganderätten. De hotar den svenska modellen för bolagsstyrning.

Istället för trubbiga lagregler från EU behöver vi i Sverige stärka självregleringen inom bolagsstyrningen.

 Läs hela debattartikeln här.