Avdelare

15-06-05 Pressmeddelande

Förslag till kodförändringar lämnade för öppen remiss

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning för öppen remiss fram till och med den 1 september 2015.

Koden reviderades senast 2009, och den nu gällande versionen trädde i kraft den 1 februari 2010. Bl.a. mot bakgrund av den tid som förflutit sedan den senaste revisionen genomförde Kollegiet under 2013 flera rundabordssamtal, en öppen remissförfrågan och ett högnivåsymposium för att identifiera behov av regelförändringar.

 Läs hela pressmeddelandet här.

Läs tidigare koddokument här