Avdelare

19-02-08

Gemensamt uttalande från the Six Chairs Group om hållbarhetsområdet

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har tillsammans med kodutfärdarna i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien ("Six Chairs Group") utfärdat ett gemensamt uttalande för att uppmana berörda lagstiftande församlingar att beakta bolagsstyrningskodernas och självregleringens roll på hållbarhetsområdet innan nya lagstiftningsinitiativ tas.