Avdelare

21-06-22 Pressmeddelande

Gun Nilsson ny ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Gun Nilsson till ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Gun Nilsson, som tillträder den 1 juli, har varit ledamot i Kollegiet sedan 2018. Gun Nilsson är VD för Investmentbolaget Melker Schörling AB,
styrelseordförande för Hexagon, ledamot i Bonnier Group, AAK, Hexpol, Absolent Group och Einar Mattsson.

– Det är mycket glädjande att Gun Nilsson har tackat ja till att leda Kollegiets arbete. Gun Nilsson har en djup och bred kunskap inom bolagsstyrningsområdet och är en mycket erfaren ordförande, säger Katarina Lidén, VD för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

– Kollegiet för svensk bolagsstyrning gör ett viktigt arbete för en välfungerande aktiemarknad och bidrar till förtroendet för denna marknad. Det i sin tur möjliggör att näringslivet kan skapa värde för hela samhället. Det är angelägna och centrala uppgifter och jag ser mycket fram emot att få leda Kollegiets arbete framöver, kommenterar Gun Nilsson.

Gun Nilsson efterträder Arne Karlsson som varit Kollegiets ordförande sedan 2014.

– Arne Karlsson har gjort ett fantastiskt arbete som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning under dessa år. Arne har bidragit till att försvara och stärka den svenska och nordiska bolagsstyrningsmodellen på ett utmärkt sätt, kommenterar Patrik Tigerschiöld, ordförande för Föreningen god sed på värdepappersmarknaden.

Om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Kollegiets roll är att utfärda principbaserade och väl fungerande regler för bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden, som bidrar till ett högt förtroende för den svenska aktiemarknaden och de noterade bolagen hos marknadsaktörer, lagstiftare och allmänhet, både i Sverige och internationellt. Genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå ska koden för svensk bolagsstyrning och Kollegiets övriga regler och rekommendationer komplettera och utgöra alternativ till lagstiftning.

Se även www.godsed.se