Avdelare

14-05-30 Pressmeddelande

Jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser

Kollegiet för svensk bolagsstyrning redovisar skärpningar i Svensk kod för bolagsstyrning med syftet att förbättra könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

Koden föreskriver sedan den infördes att sammansättningen av börsbolagens styrelser ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningarna ska i sina motiveringar beakta kodens föreskrift om könsfördelning.

 Läs pressmeddelandet här.