Avdelare

11-03-14 Pressmeddelande

Kodbarometern 2010

Förtroendet för svensk bolagsstyrning ökar både hos allmänheten och bland kapitalmarknadens aktörer. Det framgår av Kodbarometern 2010 som nu presenteras av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Förtroendet hos allmänheten har ökat på alla punkter men är fortsatt lägst vad gäller ersättningar till bolagsledningarna. Bland kapitalmarknadens aktörer är styrelseordförande mest positiva till de senaste förändringarna av bolagsstyrningskoden och Vd:ar i bolag som använt Koden för första gången mest negativa.

 Pressmeddelande om Kodbarometern 2010

 Kodbarometern 2010 – Kapitalmarknadsaktörer (dec 2010)

 Kodbarometern 2010 – Allmänheten (nov 2010)