Avdelare

22-02-25 Pressmeddelande

Koden – återinförande av de särskilda tillämpnings-föreskrifterna p.g.a. covid-19

Med anledning av spridningen av viruset covid-19 meddelade Kollegiet genom en tillämpningsföreskrift initialt utfärdad den 31 mars 2020 att Svensk kod för bolagsstyrnings punkt 1.1–1.3 inte behöver tillämpas under rådande omständigheter och att det inte heller utgör någon avvikelse från Koden om reglerna inte tillämpas.

Tillämpningsföreskriften förlängdes sedermera och gällde oförändrat även under hela 2021. Kollegiet har beslutat att tillämpningsföreskriften ska fortsätta att gälla oförändrat även under hela 2022.

 Läs hela pressmeddelandet här.