Avdelare

20-12-18 Pressmeddelande

Koden – förlängning av de särskilda tillämpnings-föreskrifterna p.g.a. covid-19

Med anledning av spridningen av viruset covid-19 meddelade Kollegiet genom en tillämpningsföreskrift utfärdad den 31 mars 2020 att Kodens punkt 1.1– 1.3 inte behöver tillämpas under rådande omständigheter och att det inte heller utgör någon avvikelse från Koden om reglerna inte tillämpas. Kollegiet har beslutat att tillämpningsföreskriften ska fortsätta att gälla oförändrat under hela 2021.

Reglerna i fråga uppställer krav beträffande föravisering av stämmotidpunkt, styrelseledamöters närvaro vid års- och bolagstämma samt framtagande av förslag till ordförande vid årsstämma.

 Läs hela pressmeddelandet här.