Avdelare

06-06-16 Pressmeddelande

”Koden har tillämpats med gott omdöme”

Svensk kod för bolagsstyrning har under sitt första år tillämpats med gott omdöme och fått en betydande spridning utanför den inledande kretsen av obligatorisk tillämpning, konstaterar Kollegiet för svensk bolagsstyrning i sin årsrapport för 2006. 

Tre av fyra företag som omfattas av koden har utnyttjat möjligheten inom ”följ eller förklara”. Förklaringar har oftast varit välgrundade och utförliga och inte misstolkats eller missbrukats.

 Läs hela pressmeddelandet till Årsrapport 2006

Årsrapport 2006 finns här