Avdelare

05-02-28 Pressmeddelande

Kollegiet för svensk bolagsstyrning tillsätter sekreterare, styrelsen kompletterad och vice ordförande utsedd

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har engagerat Per Lekvall som sekreterare på halvtid från och med den 1 mars. I kontakt mellan huvudmännen och staten har Marianne Nivert utsetts till ny styrelseledamot. Vid konstituerande styrelsemöte med Kollegiet har Lars Otterbeck utsetts till vice ordförande.

Kollegiet hyr lokaler av Stockholms Handelskammare och har inlett arbetet med en hemsida för bolagsstyrningsfrågor.

Kollegiet, som antagit namnet ”Kollegiet för svensk bolagsstyrning”, har till uppgift att förvalta, främja och vid behov förnya den svenska bolagsstyrningskoden. Koden avses bli inarbetad i börsreglerna och inledningsvis gälla för bolag på Stockholmsbörsens A-lista samt de större bolagen på O-listan för att inom några år gälla för alla noterade bolag. Kollegiet är ”lagstiftande” men inte ”dömande”.

Kollegiet skall avlämna en årlig rapport med en utvärdering av hur arbetet med koden fungerar och bedriva upplysningsverksamhet om koden. Kollegiet ska också följa utvecklingen på bolagsstyrningsområdet internationellt och inom forskningen. Styrelsen har inlett arbetet med stadga, verksamhetsplan och budget.

- Kollegiets verksamhet börjar ta form. Kollegiet får i Per Lekvall en kvalificerad verkställande person och styrelsen har kompletterats med Marianne Nivert. Vi möter ett stort intresse för koden och kommer att verka för att den får en bred anslutning, säger kollegiets ordförande Hans Dalborg.

- Vi är inne i en betydelsefull utveckling av bolagsstyrningen och det är stimulerande och spännande att få fortsätta att arbeta med dessa frågor. Jag ser detta som ett viktigt förtroendeuppdrag för det svenska näringslivet, säger Per Lekvall.

Lars Otterbäck, som utsetts till vice ordförande är ordförande i Näringslivets Börskommitté. Den nya styrelseledamoten Marianne Nivert var ledamot av Förtroendekommissionen och av Kodgruppen, som utarbetade Svensk kod för bolagsstyrning. Per Lekvall, som tillträder uppdraget som sekreterare den 1 mars, var huvudsekreterare i Förtroendekommission och i Kodgruppen.

Kollegiet har utsetts av nio näringslivsorganisationer inom ramen för Föreningen För Aktiemarknadsfrågor, som också svarar för inledande finansiering av verksamheten.

- Huvudmännen har säkrat grundfinansieringen. Nu pågår en process för att skapa en fast finansiering, säger Per-Ola Jansson, ordförande i Föreningen För Aktiemarknadsfrågor.

Styrelsen för Kollegiet utgörs av Hans Dalborg, ordförande, Lars Otterbeck, vice ordförande, Lars- Erik Forsgårdh, Kerstin Hessius, Leif Lindberg, Anders Malmeby, Marianne Nilsson, Marianne Nivert, Michael Treschow och Anders Ullberg samt Jukka Ruuska, adjungerad.

Organisationerna bakom Kollegiet är Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Stockholms Handelskammare, FAR, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden samt Stockholmsbörsen.

 Pressmeddelandet som PDF