Avdelare

22-02-23

Kollegiet har gemensamt med andra lämnat synpunkter på EU-kommissionens samråd om företagsrapportering

Kollegiet har, gemensamt med FAR, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Svenskt Näringsliv, lämnat ett flertal synpunkter på EU-kommissionens samråd avseende företagsrapportering.