Avdelare

21-07-02

Kollegiet har gemensamt med andra lämnat synpunkter på EU-initiativ om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet har, gemensamt med flera nordiska företag, självregleringsorgan och näringslivsorganisationer lämnat synpunkter på EU-kommissionens initiativ avseende hållbar bolagsstyrning.