Avdelare

23-02-17

Kollegiet uppmanar till bättre könsfördelning i bolagsstyrelserna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har skickat ett öppet brev om könsfördelning i bolagsstyrelserna till aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsbolagen.

Kollegiet anser att könsfördelningen behöver förbättras bland samhällets beslutsfattare, inklusive i näringslivet, men anser att införandet av kvoteringsregler för börsbolagens styrelser är fel väg att gå. Oaktat att det för närvarande finns förutsättningar att avvakta med införandet av tvingande lagstiftning vill Kollegiet därför uppmana aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsföretagen att hålla fortsatt fokus på det långsiktiga målet om 40 procents andel för det minst företrädda könet.

 Läs det öppnat brevet här.