Avdelare

16-06-17 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar
Anvisning 1-2016

EU:s s.k. revisionspaket, bestående av en förordning om revisorer och revision samt ett direktiv med ändring i 2006 års revisorsdirektiv, som träder i kraft respektive ska vara genomfört i svensk rätt den 17 juni 2016 föranleder några mindre ändringar i koden beträffande reglerna om valberedningens arbete och revisionsutskott.