Avdelare

16-06-29 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar
Anvisning 2-2016

Från och med den 3 juli 2016 görs två mindre ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ändringarna sker genom Anvisning 2-2016.